Minskningar i antalet upphandlingar

1343300-3d-percent-symbol-with-arrow-directed-down

Efter de siffror man kunde se 2014 hade antalet upphandlingar gått ned med hela sju procent från året innan. Sedan efter en ytterligare en minskning från förra året och detta år, har man nu åtminstone kunnat se något av en stabilisering.

Från 2015 till 2016 såg man endast en minskning på en kvarts procent. Nedgången vi har haft sedan dess kan enligt Peter Gerhardsson, vd på Visma Commerce, vara en effekt av den höjda direktupphandlingsgränsen.

De bästa upphandlingsklimaten finns enligt statistiken i Kronoberg, Uppsala och Gotlands län. Detta bygger på tre faktorer:

  1. Antalet upphandlingar per 100 000 innevånare.
  2. Genomsnittligt antal anbud per upphandling.
  3. Andelen överprövade upphandlingar.

Man har dock kunnat se en något negativ trend vad gäller deltagande i upphandlingar idag. Förra året fick varje upphandling i genomsnitt 4.3 anbudsgivare medan siffran låg på 4.4 under 2014. I Stockholm ser man den största siffran där varje upphandling fick 5 anbud i genomsnitt.

Man kan spekulera att detta kan bero delvis på de förändringar som nu sker i offentlig upphandling i Sverige på grund av de direktiv som kom från EU. Och medan många myndigheter har delvis börjat följa dessa, kommer ju inte lagen officiellt träda i kraft förrän nästa år.

Under denna period kanske då fler skulle dra nytta av att anlita upphandlingskonsulter eller bara se till att sätta sig in mer i det nya system för att kunna lägga anbud.