Företagsklimatet i Sverige

Det finns många företag i Sverige, och man räknar med att företagen kommer stadigt att öka. Det är svårt att veta exakta antalet då det kan vara svårt att avgöra vad det är som för att det räknas som företag. Företagsklimatet i Sverige anses som bra, även om det alltid kan bli bättre enligt vissa.

Bolagsverket har bra koll på företagsklimatet och antalet nya företag. Det ökar stadigt meddelar Bolagsverket i ett pressmeddelande från april i år, 2017. Över tusen nya företag registrerades i år jämfört med samma månad förra året, vilket visar på att företagsklimatet känns välmående. Sverige mår bra av företagsamhet, personer kommer i sysselsättning och det sätter fart på vår ekonomi.

Med nya företag så behövs nya chefer, att rekrytera rätt chef är inte alltid det lättaste. Head Agent är ett företag som specialiserat sig på detta. Genom att anlita Head Agent underlättar det chefsrekryteringen avsevärt och ni som företag kan fokusera på er kärnverksamhet. De utnyttjar sitt breda nätverk som de har och i och med detta så har de bra möjligheter oavsett vilken bransch ni befinner er i att finna lämpliga kandidater för chefsposten.

Det unika med att låta någon utifrån leta upp kandidater till en chefsposition är att man utnyttjar det nätverk man byggt upp under en lång period och att man utifrån företagets kravspec letar upp perfekta matchningar och genom att både veta vilka dessa matchningar är genom långvarig kontakt med dessa plus att man skapar bra relationer med företaget som söker chef.