Att driva skogsbruk

Har du förvärvat en skogsfastighet eller fått ärva en gård med tillhörande skog så kanske det är en stor dröm som gått i uppfyllelse. Det är många som drömmer om att driva skogsbruk i någon skala.

Det flesta idag ärver skog och den eller de fastigheter som kanske tillhör. Det kan kännas skrämmande till en början men när du väl kommit i gång och lärt dig hur detta fungerar så kommer det mest troligt vara något som du inte vill vara utan. Många av de som idag har skog i någon form driver detta som enskild firma och den verksamhet som bedrivs är sammanflätad med det privata livet på gården.

Det kan behövas investeringar för att driva ett modernt skogsbruk idag, det kan vara fråga om skogsmaskiner som behöver förnyas eller att man själv går någon utbildning hur man bäst driver ett skogsbruk 2018. Det kan vara ekonomiskt att uppdatera sig och förnya olika saker för sin skogsfastighet. Det är en stor skillnad hur man drev ett skogsbruk för 30-40 år sedan och hur man gör det idag.

Det är en hel del som bör tänkas på som skogsägare, det ska röjas och det ska gallras. Var kan man plantera ny skog och när kan man avverka och sälja sin skog. Det kan vara olika förutsättningar hos olika skogsfastigheter. Om du är nybliven skogsägare så finns det mycket som du kan lära dig och Internet är en källa till mycket information, så även för dig som skogsägare.

Anordna kickoff med företaget

Att ha en kickoff är en vanlig företeelse i företagsvärlden idag. Många väljer att ha detta efter på hösten då många nya projekt startas. Syftet bör då vara att få alla att bli insatt i projektet och vad deras plats i det är. 

En kickoff är också ett tillfälle för nya idéer, brainstorming och strategisk planering. Det är också där man bör tänka på eventuella problem och hur man kan hantera dem. Att få en bra start är mycket viktigt då detta kan informera hela projektet. Tonen man sätter i början kan vara en drivande faktor i projektets framgång.

Alla som har varit med på en kickoff vet nog att man även brukar göra en hel del aktiviteter som inte verkar jobbrelaterade. En anledning till detta är för att man ska arbeta bra tillsammans som ett företag eller team behöver man känna samhörighet och tillit till sina medarbetare. Detta kan vara något så enkelt som att ge alla en upplevelse de kan tala positivt om, som att anlita en trollkarl för en show. Men det kan också vara att introducera övningar som kräver samarbete och kommunikation för att lyckas.

När man slår samman allt är kickoffen också ett sätt att sälja in företaget till alla anställda. Rekommendationen är att tänka på de anställda som kunder och behandla dem på det sättet. Genom att visa upp vad företaget kan göra för dem och verkligen bjuda på sig själv skapar man mer nöjda och därmed mer lojala anställda. Detta är helt enkelt ett tillfälle att bygga upp en bra företagskultur där alla känner att de har en plats och en röst.

Ett ordna en kickoff innebär en hel del planering. Det gäller att utgå från företagets behov och förutsättningar. Att skapa ett bra schema är mycket viktigt, och att sedan se till att följa detta. Det är lätt hänt att man planerar in lite för mycket, eller inte lämnar tillräckligt med tid mellan möten och aktiviteter. Detta kommer göra att allt känns stressande.

Företagsklimatet i Sverige

Det finns många företag i Sverige, och man räknar med att företagen kommer stadigt att öka. Det är svårt att veta exakta antalet då det kan vara svårt att avgöra vad det är som för att det räknas som företag. Företagsklimatet i Sverige anses som bra, även om det alltid kan bli bättre enligt vissa.

Bolagsverket har bra koll på företagsklimatet och antalet nya företag. Det ökar stadigt meddelar Bolagsverket i ett pressmeddelande från april i år, 2017. Över tusen nya företag registrerades i år jämfört med samma månad förra året, vilket visar på att företagsklimatet känns välmående. Sverige mår bra av företagsamhet, personer kommer i sysselsättning och det sätter fart på vår ekonomi.

Med nya företag så behövs nya chefer, att rekrytera rätt chef är inte alltid det lättaste. Head Agent är ett företag som specialiserat sig på detta. Genom att anlita Head Agent underlättar det chefsrekryteringen avsevärt och ni som företag kan fokusera på er kärnverksamhet. De utnyttjar sitt breda nätverk som de har och i och med detta så har de bra möjligheter oavsett vilken bransch ni befinner er i att finna lämpliga kandidater för chefsposten.

Det unika med att låta någon utifrån leta upp kandidater till en chefsposition är att man utnyttjar det nätverk man byggt upp under en lång period och att man utifrån företagets kravspec letar upp perfekta matchningar och genom att både veta vilka dessa matchningar är genom långvarig kontakt med dessa plus att man skapar bra relationer med företaget som söker chef.

Att anställa ny personal

handshake_381129667

När ditt företag expanderar och växer och du känner att ni inte riktigt klarar av att sköta allt eller att du inte kan se över hela företaget själv så är det nog dags att anställa ny personal som kan hjälpa dig med detta. I texten nedan så kan du hitta några bra tips på hur man ska gå till väga när man ska anställa ny personal.

När man letar efter att anställa så är det en bra idé att gå igenom så många kandidater som möjligt för att öka chansen att hitta en person som verkligen passar ert företag. Börja med att låta dem skicka in sitt CV sedan väljer ni dem som till högsta grad uppfyller era kriterier och anordnar träffar och intervjuer med dem för att vidare välja ut de bästa.

Det är viktigt att gå igenom ekonomin och verkligen kolla att man har råd att anställa ny personal innan man gör det. Om sådant inte är fallet men du fortfarande behöver hjälp så är det nog dags att dra ned på produktionen och lätta på arbetsbördan. Ibland kanske man inte heller behöver anställa ny personal utan det kanske räcker med att ta hjälp av ett annat företag som kan skicka över några kompetenta anställda som kan hjälpa ditt företag.

 

Att gå vidare

jobb sökes

Ibland blir inte livet som man tänkt sig, det kan vara fråga om en anställning som inte riktigt fungerade som man tänkt sig eller ett företagande som inte fick den utgång man hade räknat med.

Att gå vidare till andra arbeten eller annat företagande kan kanske kännas besvärligt och jobbigt. Men ge inte upp, skam den som ger sig brukar det heta och om du verkligen vill så kommer det att lösa sig, ibland går det snabbt, ibland tar det lite längre tid. Var inte rädd att be om hjälp från andra.

Har du av någon anledning fått lämna din anställning så finns det möjligheter med hjälp av företaget Anderson & Dorsch att genom outplacement få hjälp till vad kan synas en helt ny karriär. A&D ger dig hjälp och stöd att komma vidare, genom en väl genomtänkt metodik så får du hjälp att se möjligheter du kanske inte trodde fanns.

Att hitta det man vill jobba med kan verka svårt och det kan vara lätt att tappa modet då inget händer. Genom att vara positiv och hålla modet upp så kan det kännas lättare vid arbetsintervjuer och annat som har med ditt jobbsökande att göra. Genom att ta hjälp från kunniga och duktiga människor, inte bara konsulter utan även människor i din omgivning kan göra det hela betydligt lättare.

Glöm inte att anmäla din arbetssituation på Arbetsförmedlingen så du får din ersättning från arbetslöshetskassa, jobba aktivt för att hitta någon sysselsättning så snart som möjligt då ersättningen enbart är en ersättning och egentligen inget som det går att leva på.

Minskningar i antalet upphandlingar

1343300-3d-percent-symbol-with-arrow-directed-down

Efter de siffror man kunde se 2014 hade antalet upphandlingar gått ned med hela sju procent från året innan. Sedan efter en ytterligare en minskning från förra året och detta år, har man nu åtminstone kunnat se något av en stabilisering.

Från 2015 till 2016 såg man endast en minskning på en kvarts procent. Nedgången vi har haft sedan dess kan enligt Peter Gerhardsson, vd på Visma Commerce, vara en effekt av den höjda direktupphandlingsgränsen.

De bästa upphandlingsklimaten finns enligt statistiken i Kronoberg, Uppsala och Gotlands län. Detta bygger på tre faktorer:

 1. Antalet upphandlingar per 100 000 innevånare.
 2. Genomsnittligt antal anbud per upphandling.
 3. Andelen överprövade upphandlingar.

Man har dock kunnat se en något negativ trend vad gäller deltagande i upphandlingar idag. Förra året fick varje upphandling i genomsnitt 4.3 anbudsgivare medan siffran låg på 4.4 under 2014. I Stockholm ser man den största siffran där varje upphandling fick 5 anbud i genomsnitt.

Man kan spekulera att detta kan bero delvis på de förändringar som nu sker i offentlig upphandling i Sverige på grund av de direktiv som kom från EU. Och medan många myndigheter har delvis börjat följa dessa, kommer ju inte lagen officiellt träda i kraft förrän nästa år.

Under denna period kanske då fler skulle dra nytta av att anlita upphandlingskonsulter eller bara se till att sätta sig in mer i det nya system för att kunna lägga anbud.

Ta hjälp för att utveckla ditt företag

couple-consulting-financial-advisor Som företagare kan många känna att de vill ha full kontroll och sköta alla uppgifter själv. Det är inte alltid så lyckat: om du får ägna det mesta av din tid åt annat än det som företaget tjänar pengar på så kan det bli svårt att få verksamheten lönsam.

Jo, det finns företagare som gör allt själva, men ganska snart upptäcker många att de tjänar mer pengar om någon annan

 • städar
 • sköter bokföring och bokslut
 • målar, snickrar och gör andra byggnationer
 • skottar snö och sandar
 • gör reklamskyltar
 • och så vidare…

Anledningen är enkel: det du gör ofta gör du både snabbare och bättre. Handlar det dessutom om uppgifter som kräver djupare kunskaper, så kan en fackman göra arbetet på en bråkdel av den tid du själv behöver.

Ta in resurser utifrån

Det här gäller framför allt bokföring och årsbokslut. För dig som gör det här en gång om året måste du ständigt börja med att läsa in, försöka komma ihåg och framför allt förstå hur det går till. Samtidigt måste du ta reda på vilka förändringar i skatter, lagar och förordningar som tillkommit sedan förra året.  Om du istället anlitar en konsult som Navet får du hjälp av ett företag som arbetar dagligen med sådana här frågor, dvs allt som har att göra med företagsadministration och ekonomi. Först och främst får du snabb och professionell hantering av din bokföring. Dessutom får du en rådgivare som snabbt upptäcker och tipsar dig om saker du kan göra för att utveckla och ta företaget framåt –  en helhetslösning för hur ditt företag ska utvecklas.

Skapa Logotyp

Effektivt företag

Att vara ett företag utan logotyp är idag lite dumt. Logotypen agerar som ett sätt att synas och marknadsföras utan att själv befinna sig på plats. Många företag nyttjar oftast bara sitt namn och ibland räcker det. Ibland kan det dock bli bättre om man har en bild som passar till namnet. Så vad är det man ska tänka på när man gör en logotyp?

Designvalet

Det gäller att man är noga med vad man nyttjar för design beroende på vad du är för företag. Arbetar du inom bygg så är en fruktkorg inte kanske det bästa valet. Är du en företagare med administrativa tjänster kanske du ska tänka på att ha en stilren och enkel design. Till exempel ditt företagsnamn i färgkombination. Har du en verkstad skulle en verktygslåda passa bra. Sajten MittFöretag kan ge dig en guide du kan följa för att få fram en bra design.

Från papper till verklighet

Det är inte alltid så lätt som många kan tro när det kommer till att förverkliga din ide av logotyp. Som tur är så finns det företag som specialiserar sig på att hjälpa andra med detta. Det finns till och med många webbsajter som erbjuder dig design hjälp. Man kan nyttja dessa för inspiration.

Att marknadsföra på internet

shutterstock_326624786

Marknadsföring kan ske på många olika sätt, det är många säkert redan medveten om, men när man begränsar det till ett specifikt medium är det desto enklare att välja ut en metod. Syftet av denna artikel är att presentera olika marknadsföringsmöjligheter man kan använda sig av när man väljer internet som ett medium.

Det finns ett par olika metoder man kan prova på, ett av de tidigaste metoderna var dock vad man kallar för affiliate marketing. Detta betyder mer eller mindre att man använder sig av andras sajter för att driva trafik till sin egen, men på ett väldigt strukturerat och planerat sätt. Detta är en prestationsbaserad form av marknadsföring, vilket betyder att man endast betalar för resultat, och får man inga resultat från denna metod har det heller inte kostat några pengar. Affiliate marketing finns inom alla möjliga segment och medan somliga använder sig av stora bloggare för att driva trafik till sin sajt är det andra som använder sajter vars enda syfte är att driva trafik till andras sajter, ett exempel på en sådan kan man se här.

En annan metod är att marknadsföra sig själv genom social media som till exempel Facebook. Praktiskt taget alla företag har idag en närvaro på någon form av social media och Facebook är speciellt vanligt. Att få folk att börja följa ens företag på någon av dessa sajter kan kräva lite kreativt arbete men när de väl gör detta så kan man tipsa dem om allt möjligt. Det kan vara att ge dem specialerbjudanden, tipsa om nya produkter och tjänster eller liknande. Denna form av marknadsföring är bra för att behålla redan existerande kunder men inte lika effektiv på att skaffa nya.

En sista metod vi kan tala om är e-postmarknadsföring. Detta är något som många företag har gjort väldigt länge, ofta i form av nyhetsbrev. Första steget är såklart att samla in e-postadresser från sina kunder. Detta kan man ofta få tag på genom att kräva en e-postadress i samband med registrering av konto eller köp av produkt eller tjänst. Även här kan man vara noga med att skicka information om alla möjliga specialerbjudanden så kunderna känner att det är värt att fortsätta få nyhetsbrevet istället för att lägga till det i sitt spamfilter. Dock så bör man först vara medveten om lagar och regler kring detta innan man sätter igång.

Varför måste jag ha en affärsplan?

shutterstock_161209895
När du driver företag är affärsplanen A och O. Det är i det här dokumentet som du beskriver alla delar av din verksamhet: vilka de tänkta kunderna är, hur stor marknaden kan bli, hur den ska fungera och hur du ska få det lönsamt. Här bedömer du också vilka konkurrenter som finns och ifall de kan tänkas vidta åtgärder emot dig.

Det är först när du upprättat affärsplanen som du har ett beslutsunderlag för både dig och dina samarbetspartners:

 • Ska du överhuvudtaget starta eller köpa företaget?
 • För banken: är det här ett företag de vill låna ut pengar till?
 • Försäkringsbolaget: Vilken risk finns? Hur ska försäkringspremien sättas?
 • Styrelse, revisor och andra du ska samarbeta med vill ha ett skriftligt underlag hur du tänkt att företaget ska fungera

Affärsplanen är inte något som är hugget i sten utan är ett dokument som förändras på samma sätt som allt annat i världen runtomkring. Skriv den därför så den är lätt att justera och förändra.

Vad innehåller en affärsplan?

Det finns naturligtvis variationer beroende på verksamhet, men här är några av de vanligaste punkterna:

Affärsplanen beskriver:

 • Affärsidén
 • Företagets framtidsplaner
 • Hur verksamheten rent praktiskt ska fungera
 • Verksamhetens mål
 • Hur målen ska nås

Affärsplanen behövs

 • För din egen skull. Den låter dig få en överblick över både företagets styrkor och svagheter, så att du kan rätta till dem.
 • Som underlag vid diskussioner eller förhandlingar med t ex leverantörer och tänkta kunder.
 • För att finansiärer såsom banken ska kunna granska och bedöma din verksamhet
 • Som marknadsföring. Med affärsplanen kan du visa samarbetspartners, intressenter och personal vilket välmående och framgångsrikt företag du har eller kommer att få.

Men främst är affärsplanen värdefull i början, den är till stor hjälp för det praktiska arbetet när du startar verksamheten.