Tips för att växa

Företagande

Alla som har en affärsidé och förverkligat den genom att starta en verksamhet, ett företag har också en vilja att växa och bli större. Åtminstone så är det nog uteslutande få som inte vill det, så de räknar vi bort. Därför ska vi ge lite tips på hur man gör.

Det finns många vägar att gå när det handlar om att utveckla ett företag och växa sig större. Detta blir inte någon fullständig handbok att gå efter, men det är ett antal tips som helt klart kan vara användbara att tänka på. En del av tipsen är inspirerade av de som ges på denna sida.

Fokusera på kunderna

För att ett företag ska fungera att driva så behöver man kunder som köper ens tjänster och produkter. Därför är det viktigt att alltid ha fokus på kunderna och vara lyhörd för dess önskemål. Viljan och inställningen att anpassa sig efter kundens önskemål är något som är viktigt att sprida inom företaget.

Bygg ett team med rätt anställda

Ett företag fungerar lite som ett idrottslag, man har olika uppgifter att göra men strävar mot samma mål – att vinna, eller i företagets hänseende då att växa och gå med vinst. Försök därför att skapa en laganda där du visar alla dina anställda att de är en viktig del av laget och behövs för att uppnå målet.

Tänk också över vad det är för människor du vill anställa, vad det är som krävs för att dels uppnå målet och dels om personen passar in i ”laget”. Kemin i ett arbetslag är viktig för att man ska kunna dra jämt och åt samma håll. Ibland, inte alltid, men ibland så är driv och engagemang till och med viktigare än ett meriterande CV.

Göra affären mer lönsam

Att göra affärer mer lönsamma låter kanske lite diffust som rubrik, och det är den eftersom det kan innefatta lite olika saker. För att förtydliga så kan det exempelvis innebära att man utvecklar exempelvis affärsstrategier och rannsakar hur man kan göra försäljning mer effektiv och så vidare. För att göra detta kan man behöva inhämta kompetens utanför företaget. Detta ska man inte vara rädd att göra, utan det är nyttigt att både få ny input, råd och expertis utifrån om just det man behöver utveckla.

Produktutveckling

Till sist så tipsar vi om produktutveckling. Som vi skrev i inledningen så är världen i ständig utveckling och det som kunden är i behov av idag är dom inte nödvändigtvis i behov av imorgon. Allteftersom tiden går så är det bra att utveckla sin produkt till att möta de behov som finns. Finns det utrymme så kan det även vara en bra idé att utveckla nya produkter och tjänster som ligger angränsande eller utanför kärnverksamheten.

Framgångsrika företag

Framgångsrikt företagande

Företagande som lyckats är dagens ämne. Företagare som på ett eller annat sätt har lyckats starta upp ett företag, utveckla det och göra det lönsamt och framgångsrikt. Vad är hemligheten med dessa företare, vad gör dem rätt?

Om man läser på lite om framgångsrika företagare och företag, vad det är som de har gjort rätt och riktigt så säger de ofta liknande saker när de beskriver vad det är som gör att man blir framgångsrik. Det handlar mycket om ens mentalitet, att vilja, våga och framförallt att göra. Det går inte att vänta på att något ska hända runtomkring en själv – eller som entreprenören Carl Fritjofsson uttrycker det: – Det är bättre att bara ge sig in i det. Sätter man inte ned forten i vattnet så lär man sig inte simma, säger han till DN. Han menar även att det inte går att vänta på att en idé ska dyka upp. Det handlar även om att vara en fixar-typ, alltså som Fritjofsson uttryckte det: att bara ge sig in i det. Man måste se till att få saker gjorda.

I en rapport som går att läsa på Unionen.se visar även att de mest framgångsrika företagen har ett gemensamt drag, oavsett vilken bransch de agerar i. Det som är utmärkande är inte bara den ekonomiska framgången för företaget, utan hur de ser på medarbetares roller i företaget. En kultur som är präglad av jämlikhet och delaktighet gör att medarbetare får motivation och drivkraft. Goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för anställda gör att anställda trivs och gör ett bra arbete.

Om man ser till IKEA: s vinnande koncept som verkar det inte vara de billiga möblerna som gjort dem så framgångsrika. Det handlar också om medarbetarna och företagets fokus på kunskapsöverföring. Anna Jonsson studerade IKEA när det etablerades i Ryssland, Kina och Japan. Det hon kunde se var hur medarbetarna var nöjda för att de kände ett deltagande i hela företaget. Man förde hela tiden vidare kunskap, från centralledningen och ned i dotterbolagen. Det går inte att göra karriär utan kunskapsbyten.

Ett bra företag sätter också kunden i stort fokus och ser till att produkten är bäst, det får förstås inte glömmas bort. Ett väldigt bra exempel på detta hittade vi till denna artikeln hos DAF Sweden, en lastbilstillverkare som verkar i flera länder, bland annat Sverige. Man skriver följande på sin hemsida:

”Kvalitet ned i minsta detalj är vad som skiljer DAF från alla övriga transportfordon. Allt från den främre stötfångaren av stål, de praktiskt taget okrossbara strålkastarskydden Lexan till den eleganta inredningen i hytten och den slitstarka drivlinan.”

Detta tycker vi sätter ord på vad noggrannhet och ett mål att alltid leverera bättre än sina kunder betyder. Detta är inte att förglömma att det behövs för att bli framgångsrik.

Fysisk butik vs Webbshop

Det finns många duktiga och drivande entreprenörer i vårt avlånga land. Faktum är att Sverige är ett mycket framstående land vad gäller företagande. Det är många som företagare som är framgångsrika och erbjuder marknaden sina produkter.

Det finns verkligen uppsjö av olika nischer och branscher, men gemensamt för alla är att alla ägnar sig åt försäljning av olika former. Och det är heller inte ovanligt att företagare driver både en fysisk butik samt en webbshop. Vissa driver dock bara det ena.

Vad finns det för för-och nackdelar med fysisk butik respektive webbshop då? Till att börja med kan påpekas att optimalt för företagen är att driva både fysisk butik och webbshop. Men anledningen till att somliga inte gör det kan bero på ekonomiska begränsningar men också tidsbrist. Ett enmansföretag som bedriver verksamheten på fritiden kanske inte har något annat alternativ än att driva en webbshop.

Den fysiska butiken ger möjlighet till direkta möten, och ger kunden den yttersta trygghet eftersom anställda i butiken direkt kan svara på frågor. Det sociala mötet är också en psykologisk förutsättning för att en butiksbesökare faktiskt ska handla. Det är dessutom alltid trevligt att inreda sin butik för att göra den så trivsam som möjligt för både personal och anställda. Det är stor chans att de som handlar i den fysiska butiken bor på orten och kan lätt komma tillbaka med en produkt för att byta eller liknande.

Det finns ju dock vissa nackdelar med en fysisk butik. Först och främst kan hyran för lokal vara en rejäl utgift. Därtill tillkommer kostnader för personal. Om butikskostnaderna blir för höga kan det påverka produktionen i slutändan.

En webbshop är öppen dygnet runt och kunden väljer när på dygnet den vill handla. Det är en service som uppskattas av många. Det enda man behöver tänka på kostnadsmässigt förutom plattformen för webbshopen är eventuella lagerkostnader (förutsatt att man inte samtidigt driver en fysisk butik). Kostnader för både plattform och lager brukar sällan kosta lika mycket som kostnader för fysik butik med tillhörande personal. Att driva en webbshop innebär att företagaren heller inte behöva offra sin tid lika mycket som krävs i fysisk butik.  Dessutom riktar sig en webbshop till en mycket bredare kundkrets. Det gäller att sökmotoroptimera sin webbshop väl för att driva in så mycket trafik som möjligt.

En klar nackdel med enbart webbshop är det personliga mötet med kunden, men som sagt, helst av allt bör den fysiska butiken och webbshopen komplettera varandra.

Satsa mot framtiden

TillväxtSom företagsledare bör man alltid ha målsättningar med sin verksamhet. Till en början kanske det handlar om att man vill få verksamheten att kicka igång och se att det faktiskt fungerar. Nästa steg blir kanske att göra ett nollresultat – och så vidare.

Vill man utvecklas så gäller det att alltid ha nya målsättningar när den tidigare är uppnådd. På så sätt finns alltid en progressiv framåtrörelse i arbetet och en strävan mot ny framgång. Här listar vi ett par punkter som kan vara bra att ha i åtanke om du vill komma framåt.

Tillväxtplan

Företag kan växa i form av omsättning genom endera organisk tillväxt eller så kallad förvärvad tillväxt. Det ena betyder att öka företagets volym av egen kraft och den senare betyder genom företagsförvärv. För att själv styra företagets tillväxt så bör man ha en tillväxtplan som du följer. Man kan utgå exempelvis ifrån dessa punkter:

  • Hur vill du att företaget eller organisationen ska växa?
  • På vilket sätt ska finansieringen av detta ske?
  • Vad finns det för risker med tillväxt?
  • På vilka marknader skall du verka?

Med svaren på frågorna dessa punkter ställer kan du sen ta ställning till på vilket sätt som företaget ska växa. Är det organiskt genom exempelvis ökad produktion som detta ska ske, och hur skall detta ske – något vi återkommer till nedan. Eller är det kanske istället genom riskkapital och banklån som företaget ska expandera – och vilka faror finns det ekonomiskt sett med detta – och så vidare.

Ökad effektivitet

Ett populärt sätt att försöka få företaget att växa är genom ökad produktion av den eller de produkter man redan tillhandahåller. Ökad produktion behöver dock inte alltid betyda ökade produktionskostnader utan kan betyda att man ökar sin produktionseffektivitet.

Detta kan ibland verka svårt att realisera om man inte har ett bra system för mätning av produktionen, vad som är dess flaskhalsar samt annat som gör att man inte producerar maximalt av sin egentliga förmåga. Det finns dock sätt att råda bot på detta. Exempelvis företaget Axxos Industrisystem har tagit fram ett system som mäter bland annat alla de ovanstående faktorerna och sammanfattar detta till statistik som således gör så att du får reda på exakt var i produktionen som något inte går så bra som det skulle kunna göra.

På ett sådant sätt kan man öka den totala produktionen och förhoppningsvis inte få så mycket högre produktionskostnader – om några alls. Det vill säga tillväxt utan att investera mer pengar än för mätsystemet.