Planer på att starta ett företag

Har du en bra affärsidé som du går och bär på så kanske det är dags att göra slag i saken och starta ett företag. Det svåra är inte att starta upp utan det är när företaget är igång som det finns saker som man bör som företagare tänka på.

Även om man är expert inom sitt område så är det betydligt fler områden som man bör behärska som företagare, anställer man dessutom personal så tillkommer det en massa sker som rör just detta. Löner ska betalas ut vid rätt tillfälle och man ska betala in arbetsgivaravgifter bland annat. Det kan vara klokt att redan från start kontakta Kling Redovisning som är en byrå som är experter på detta med momsdeklarationer, bokslut och annat som kanske inte man som företagare tycker det roligaste med att driva ett företag.

Det är viktigt att bokföringen blir rätt och att allt sköts enligt de bokföringsregler som finns. Självklart så är det du som företagare som ansvarar för företagets ekonomi och det gäller att man lär sig hur man lägger upp en budget och hur man bäst ser till så att företagets finanser är så sunda som det bara går. Med hjälp från en redovisningsbyrå så blir det så mycket lättare. Man kan fråga någon som vet svaret på de frågor som man har och man kan bolla budgetplan emellan för att få det att stämma så bra som det bara går.

Hitta lösningarna för ert företag

För den som drivit ett företag ett tag vet att det är viktigt att hitta lösningar som är hållbara för ert företag och något som ni kan växa i. Att sitta med uråldriga system fungerar inte utan det gäller att vara ”up to date” mot den marknad som man arbetar idag.

Arbetar man med någon from av e-handel så är det viktigt att man inte sitter med system som inte fungerar mot dagens teknik. Den utveckling som både skett och sker går snabbt och det gäller att man hänger med i svängarna. Det är inte alltid lätt då man som företagare kanske inte har den kunskap som krävs. Att anlita ett företag som Sitedirect som ligger i framkant med utvecklingen av e-handelssystem får man det som krävs idag av lösningar för webben och e-handel.

Att kunna utveckla den e-butik som man har och ligga i det främsta ledet med väl utvecklade programvaror är en förutsättning idag om man bli framgångsrik. Lösningar som gör att både företag och teknik kan förändras och växa innebär en stor fördel. Att hålla täta samtal med de som utvecklar systemet som ni väljer att använda er av är också en fördel då detta är det verktyg som ska fungera för er handel online.

Vi hoppas ni hittar de lösningar som ni behöver på ert företag och vi hoppas ni blir framgångsrika i det arbetet som ni gör.

Att driva skogsbruk

Har du förvärvat en skogsfastighet eller fått ärva en gård med tillhörande skog så kanske det är en stor dröm som gått i uppfyllelse. Det är många som drömmer om att driva skogsbruk i någon skala.

Det flesta idag ärver skog och den eller de fastigheter som kanske tillhör. Det kan kännas skrämmande till en början men när du väl kommit i gång och lärt dig hur detta fungerar så kommer det mest troligt vara något som du inte vill vara utan. Många av de som idag har skog i någon form driver detta som enskild firma och den verksamhet som bedrivs är sammanflätad med det privata livet på gården.

Det kan behövas investeringar för att driva ett modernt skogsbruk idag, det kan vara fråga om skogsmaskiner som behöver förnyas eller att man själv går någon utbildning hur man bäst driver ett skogsbruk 2018. Det kan vara ekonomiskt att uppdatera sig och förnya olika saker för sin skogsfastighet. Det är en stor skillnad hur man drev ett skogsbruk för 30-40 år sedan och hur man gör det idag.

Det är en hel del som bör tänkas på som skogsägare, det ska röjas och det ska gallras. Var kan man plantera ny skog och när kan man avverka och sälja sin skog. Det kan vara olika förutsättningar hos olika skogsfastigheter. Om du är nybliven skogsägare så finns det mycket som du kan lära dig och Internet är en källa till mycket information, så även för dig som skogsägare.

Anordna kickoff med företaget

Att ha en kickoff är en vanlig företeelse i företagsvärlden idag. Många väljer att ha detta efter på hösten då många nya projekt startas. Syftet bör då vara att få alla att bli insatt i projektet och vad deras plats i det är. 

En kickoff är också ett tillfälle för nya idéer, brainstorming och strategisk planering. Det är också där man bör tänka på eventuella problem och hur man kan hantera dem. Att få en bra start är mycket viktigt då detta kan informera hela projektet. Tonen man sätter i början kan vara en drivande faktor i projektets framgång.

Alla som har varit med på en kickoff vet nog att man även brukar göra en hel del aktiviteter som inte verkar jobbrelaterade. En anledning till detta är för att man ska arbeta bra tillsammans som ett företag eller team behöver man känna samhörighet och tillit till sina medarbetare. Detta kan vara något så enkelt som att ge alla en upplevelse de kan tala positivt om, som att anlita en trollkarl för en show. Men det kan också vara att introducera övningar som kräver samarbete och kommunikation för att lyckas.

När man slår samman allt är kickoffen också ett sätt att sälja in företaget till alla anställda. Rekommendationen är att tänka på de anställda som kunder och behandla dem på det sättet. Genom att visa upp vad företaget kan göra för dem och verkligen bjuda på sig själv skapar man mer nöjda och därmed mer lojala anställda. Detta är helt enkelt ett tillfälle att bygga upp en bra företagskultur där alla känner att de har en plats och en röst.

Ett ordna en kickoff innebär en hel del planering. Det gäller att utgå från företagets behov och förutsättningar. Att skapa ett bra schema är mycket viktigt, och att sedan se till att följa detta. Det är lätt hänt att man planerar in lite för mycket, eller inte lämnar tillräckligt med tid mellan möten och aktiviteter. Detta kommer göra att allt känns stressande.

Att anställa ny personal

handshake_381129667

När ditt företag expanderar och växer och du känner att ni inte riktigt klarar av att sköta allt eller att du inte kan se över hela företaget själv så är det nog dags att anställa ny personal som kan hjälpa dig med detta. I texten nedan så kan du hitta några bra tips på hur man ska gå till väga när man ska anställa ny personal.

När man letar efter att anställa så är det en bra idé att gå igenom så många kandidater som möjligt för att öka chansen att hitta en person som verkligen passar ert företag. Börja med att låta dem skicka in sitt CV sedan väljer ni dem som till högsta grad uppfyller era kriterier och anordnar träffar och intervjuer med dem för att vidare välja ut de bästa.

Det är viktigt att gå igenom ekonomin och verkligen kolla att man har råd att anställa ny personal innan man gör det. Om sådant inte är fallet men du fortfarande behöver hjälp så är det nog dags att dra ned på produktionen och lätta på arbetsbördan. Ibland kanske man inte heller behöver anställa ny personal utan det kanske räcker med att ta hjälp av ett annat företag som kan skicka över några kompetenta anställda som kan hjälpa ditt företag.

 

Skapa Logotyp

Effektivt företag

Att vara ett företag utan logotyp är idag lite dumt. Logotypen agerar som ett sätt att synas och marknadsföras utan att själv befinna sig på plats. Många företag nyttjar oftast bara sitt namn och ibland räcker det. Ibland kan det dock bli bättre om man har en bild som passar till namnet. Så vad är det man ska tänka på när man gör en logotyp?

Designvalet

Det gäller att man är noga med vad man nyttjar för design beroende på vad du är för företag. Arbetar du inom bygg så är en fruktkorg inte kanske det bästa valet. Är du en företagare med administrativa tjänster kanske du ska tänka på att ha en stilren och enkel design. Till exempel ditt företagsnamn i färgkombination. Har du en verkstad skulle en verktygslåda passa bra. Sajten MittFöretag kan ge dig en guide du kan följa för att få fram en bra design.

Från papper till verklighet

Det är inte alltid så lätt som många kan tro när det kommer till att förverkliga din ide av logotyp. Som tur är så finns det företag som specialiserar sig på att hjälpa andra med detta. Det finns till och med många webbsajter som erbjuder dig design hjälp. Man kan nyttja dessa för inspiration.

Varför måste jag ha en affärsplan?

shutterstock_161209895
När du driver företag är affärsplanen A och O. Det är i det här dokumentet som du beskriver alla delar av din verksamhet: vilka de tänkta kunderna är, hur stor marknaden kan bli, hur den ska fungera och hur du ska få det lönsamt. Här bedömer du också vilka konkurrenter som finns och ifall de kan tänkas vidta åtgärder emot dig.

Det är först när du upprättat affärsplanen som du har ett beslutsunderlag för både dig och dina samarbetspartners:

 • Ska du överhuvudtaget starta eller köpa företaget?
 • För banken: är det här ett företag de vill låna ut pengar till?
 • Försäkringsbolaget: Vilken risk finns? Hur ska försäkringspremien sättas?
 • Styrelse, revisor och andra du ska samarbeta med vill ha ett skriftligt underlag hur du tänkt att företaget ska fungera

Affärsplanen är inte något som är hugget i sten utan är ett dokument som förändras på samma sätt som allt annat i världen runtomkring. Skriv den därför så den är lätt att justera och förändra.

Vad innehåller en affärsplan?

Det finns naturligtvis variationer beroende på verksamhet, men här är några av de vanligaste punkterna:

Affärsplanen beskriver:

 • Affärsidén
 • Företagets framtidsplaner
 • Hur verksamheten rent praktiskt ska fungera
 • Verksamhetens mål
 • Hur målen ska nås

Affärsplanen behövs

 • För din egen skull. Den låter dig få en överblick över både företagets styrkor och svagheter, så att du kan rätta till dem.
 • Som underlag vid diskussioner eller förhandlingar med t ex leverantörer och tänkta kunder.
 • För att finansiärer såsom banken ska kunna granska och bedöma din verksamhet
 • Som marknadsföring. Med affärsplanen kan du visa samarbetspartners, intressenter och personal vilket välmående och framgångsrikt företag du har eller kommer att få.

Men främst är affärsplanen värdefull i början, den är till stor hjälp för det praktiska arbetet när du startar verksamheten.

Organisation i arbetet

office

Oavsett vad man arbetar med så är det viktigt att lyckas med sin organisering av arbetet. Det går att jobba på flera nivåer för att planera och organisera sitt arbete. Att dela upp arbetsuppgifter mellan sina kollegor och planera företagets framtid är en sorts organisering, men det är minst lika viktigt att strukturera sitt arbete på detaljnivå.

Att organisera sitt arbete sparar både tid och energi. I slutänden får du ofta mer gjort genom att lägga en kvart på att planera ditt arbete innan du sätter igång. Det kan låta löjligt, men man kan spara mycket tid på så enkla saker som att rensa sin arbetsyta från onödiga saker, skriva ihop dagens uppgifter i en att-göra-lista och se till att alltid ha saker på samma ställen för att slippa lägga tid på att leta efter pennor, mappar och dokument.

Det kan onekligen vara värt att investera i lite produkter för att organisera upp sitt arbete. Att t.ex. gå igenom sitt kontorsmaterial och försöka se vad man saknar kan underlätta en hel del. Pärmar och mappar för att samla viktiga dokument kan göra stor skillnad, och det är en god idé att köpa en filofax för att kunna planera in viktiga möten.

Jobbet blir också enklare om man är tydlig i sin planering. Ett möte som är planerat att ta en timme tar oftast längre tid, så ha alltid en lucka mellan olika viktiga schemapunkter för att slippa tvingas lämna saker halvfärdiga. Att organisera sitt arbete handlar till stor del om att förstå att saker tar tid – att t.ex. sätta av en halvtimme per dag för att svara på mail och ringa samtal istället för att försöka klämma in det mellan lunchen och nästa möte kan göra livet bra mycket enklare.

Hålla möten

meeting

Möten är nödvändiga ont i de flesta branscher. Det kan bli många onödiga möten per år om man inte planerar ordentligt och de kan även dra ut ganska mycket på tiden. 

Möte innan avfärd

Om ni ska åka på jobbresa kan ni passa på att ha mötet innan ni åker. Informationen är färsk i huvudet, och det går inte att dra ut på mötet i flera timmar för ni har ett flyg att passa.

Man kan faktiskt ha möten direkt på många flygplatser. SDL Airport har små cofficerum som du kan hyra för under hundralappen i 2 timmar, och större lokaler när man behöver en dags genomgång innan man sätter sig på flyget. Liknande arrangemang finns på många andra flygplatser.

Ni slipper bli störda av resten av företaget, ingen kan sitta och tänka på samtal och mail som ska besvaras, och inte knackar på och stör. Viktig mötet är bäst att hålla utanför företagslokalerna.

Planering

Det är lätt att möten blir tidstjuvar om man inte kontrollerar dem. För att mötet ska gå framåt måste det finnas punkter att följa. Alla på mötet behöver inte veta exakt vad som ska tas upp, men den som håller i mötet måste det. Skriv ned punkterna och försök att portionera ut tid till varje punkt i listan. Om ni fastnar på en punkt kan du meddela att ni ska fortsätta diskutera detta på ett annat möte, eller vid ett annat tillfälle, men måste nu gå vidare. Du kan läsa fler bra tips hos Café som skrivit om detta flera gånger.

Skapa dialog

Kan låta motsägelsefullt, men du måste uppmuntra folk att ha en dialog med varandra. Annars sitter bara folk och säger sin åsikt utan att bry sig om vad den andre sa. Ställ frågor, tvinga folk att kommentera på en åsikt eller ett förslag. Om dialogen inte kommer spontant, får man tvinga fram den. Annars har man ett möte där alla har öronproppar och vägrar lyssna på varandra.

Tips till nystartade företag

shutterstock_345295124

Att komma igång med ett nytt företag är en bedrift i sig själv, men när man väl påbörjat sin verksamhet har man en helt ny uppsättning situationer man ska kunna handskas med.

Detta är sådant man kommer att behöva fokusera på först innan man kan börja tänka på hur man får företaget att växa.

För det första så måste man hålla igång med marknadsföringen, det är inte något man bara gör för att locka till sig kunder när man startar, det är en kontinuerlig process som både kostar och genererar pengar. Extremt få företag klarar sig utan marknadsföring, det är något alla bör arbeta med. Hittar man bara rätt sätt att marknadsföra sig kan det till och med vara intressant och roligt att hålla på med.

Idag är internet en väldigt viktigt del av vår vardag, detta är anledningen till varför man som företag måste se till att ha en närvaro på nätet. Hur man gör detta finns det många tankar kring, en del kanske nöjer sig med att ha en egen sajt medan andra ser till att även få en närvaro på alla möjliga typer av social media.

Sedan måste alla företag vara beredd på det värsta, även om man inte vill tänka på det så måste man har någon plan på vad man ska göra om ens ”worst case” senario inträffar. Detta kan betyda att den produkt man säljer slutar vara relevant, om en konkurrent kan erbjuda samma tjänst eller produkt mycket billigare av en eller flera anledningar. Detta är sådant man lättare kan förutse om man har bra koll på marknaden.